Predstavitev podjetja

STANE LUKŠE s.p. je družinsko podjetje s statusom zasebnega podjetnika.
 
Zgodovina podjetja – dejavnost ob redni zaposlitvi 
 
1976 -1988  – zaposlen kot vodja obrata Vzdrževanje orodij in
STANE LUKŠE s.p. je družinsko podjetje s statusom zasebnega podjetnika.
                              priprav, zatem vodja proizvodnje do leta 2005
 
1988 –  Registracija dopolnilne dejavnosti : 
                  - načrtovanje in konstruiranje orodij za predelavo pločevine in  
                    plastičnih mas
                 - sodelovanje pri izdelavi orodij
 
1994 – selitev v lastno hišo, kjer je bilo 80m2 namenjenih poslovnim prostorom. Nakup stroja FILOMAT  za izdelavo kabelskih setov za kupca Gorenje Velenje
 
1995 – registracija v statusa samostojni podjetnik
            STANKO LUKŠE  s.p. 
 
2005 – povečanje obsega dela, g .Lukše se odpove zaposlitvi kot vodja     
                  proizvodnje in se 100% angažira v dejavnosti lastnem podjetju na  
                  področju kabelskih setov in proizvodnje drobnih kovinskih 
                  predmetov
2007 – zaposlitev  prvih  dveh delavcev
  
2008 – najem dodatnih 100 m2 prostorov v središču Mozirje
 
2008 – najem skladiščnih prostorov na Rečici ob Savinji
 
2010 – nakup zemljišča v obrtni coni Prihove – Nazarje
Lastnik povsem zaseden z aktivnosti pri investicije - sin Rok Lukše s sodelavci uspešno vodi proizvodnjo v podjetju
 
2011 – september selitev v nov proizvodno poslovni skladiščni objekt
                  Prihova 80, 3331 NAZARJE  
 
2005 – poslovna prelomnica  g. Lukše zaposlen samo v lastnem podjetju  
 
Tehnološka prelomnica 
 
V letu  2008 nabava  sodobnih  CNC strojev za proizvodnjo kabelskih setov, pridobitve, ki je pomenila velika pridobitev  v razvoju in produktivnosti podjetja.
Danes je glavna dejavnost proizvodnja električnega ožičenja.
 
Razpršenost kupcev, zagotavljastabilnost manjše poslovno tveganje in stabilnost proizvodnje.