Polavtomatsko in ročno zatiskanje kontaktov

 
V proizvodnji obratujejo 4 nove stiskalnice TT6 , Mecal, 4 stiskalnice Stocko, Artos, AMP za ročne 
zatise vodnik – spojni element.
 
Polavtomatsko in ročno zatiskanje kontaktov
 
 

Proizvodnja-tehnologija