Razrezi, delna posnetja, cepljenja vodnikov in plošatih kablov ter cevk

V proizvodnji delujejo trije stroji ZDBX in Filomat - obdelava cevk, ic, kablov: razrez na dolino, eni ali obojestransko posnetje izolacije, eno ali obojestranski zarez med icani kabla.
 

Razrezi, delna posnetja, cepljenja vodnikov in plošatih kablov ter cevk

  
ZDBX in Filomat
 

Proizvodnja-tehnologija