Lokacija

Proizvodno - poslovni in skladiščni objekt je v poslovni coni Nazarje na naslovu 

Prihova 80, 3331 Nazarje