Vizija podjetja

Proizvodno - poslovni in skladiščni objekt - Stanko Lukše s.p. Temeljni cilj podjetja STANE LUKŠE s.p. je dolgoročno proizvajati in tržiti izdelke in storitve s področja elektro ožičenj, drobnih kovinskih izdelkov...
 
Celoten prispevek so poglejte pod VEČ.

 


Nazarje, 19.06.2013 ... r.b.   

Temeljni cilj podjetja STANE LUKŠE s.p. je dolgoročno proizvajati in tržiti izdelke in storitve s področja elektro ožičenj, drobnih kovinskih izdelkov... 

To pa lahko dosežemo le, če z našimi proizvodi zadovoljimo zahteve in pričakovanja kupcev na vseh tržiščih. 

Da bi bili pri tem uspešni je potrebno veliko znanja, izvirnih pobud ter rešitev in ustvarjalnega sodelovanja vseh zaposlenih. Cilj dolgoročne uspešnosti podjetja zahteva uveljavitev naslednjih načel:  

  • kultura odličnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in poslovnimi partnerji
  • kreativni ljudje so najpomembnejši vir razvoja in napredka
  • trajno posodabljanje proizvodnih procesov, ki omogoča pričakovano kakovost in optimalne stroške storitve

http://www.lukse.si/ - STANE LUKŠE s.p.