Skrb za okolje

Urejenost delovnih mest metodo 5S na zelo visokem nivoju.
 
Ločevanje odpadkov in pogodbi o prevzemu s pooblaščenima koncesionarjema PUP Saubermacher in DINOS.