top of page
Susta_edited.jpg

PREPOZNAVANJE
ODGOVORNOSTI

V svetu, kjer je pomen okolijske trajnosti vse bolj izrazit, se je Lukše dokazuje kot zgled predanosti in izboljšavam na tem področju. Naša neomajna predanost trajnostnemu razvoju je prinesla več zelenih pobud, ki ne postavljajo le meril uspešnosti realizacije v svoji panogi, ampak služijo tudi kot navdih za druge, da jim sledijo.

Kaj smo že naredili

Prehod na povratno embalažo je bil prvi korak. Z zavidljivo stopnjo več kot 70 % v vračljivi embalaži na koncu proizvodne verige je podjetje bistveno zmanjšalo svoj ogljični odtis in hkrati zmanjšalo stroške embalaže. Ta pobuda ni samo zmanjšala količino odpadkov, ampak je prispevala tudi k učinkovitejšemu sistemu zaprtega kroga, ki zmanjšuje obremenitev virov.

​Zmanjšanje ogljičnega odtisa z uvedbo polnilne postaje za električna vozila (EV). Ta poteza ne prikazuje samo zavezanosti podjetja zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, temveč je tudi zgled drugim podjetjem, ki želijo občutno vplivati ​​na boj proti podnebnim spremembam.

Kaj še načrtujemo

Imamo ambiciozne načrte za nadaljnjo krepitev svoje zavezanosti trajnosti. Eno takšnih prihodnjih prizadevanj je prehod na fotovoltaične (PV) panele oz. lastno sončno elektrarno. Z izkoriščanjem moči sončne energije prek fotonapetostnih panelov želi Lukse zmanjšati svojo odvisnost od energije, pridobljene iz omrežja, in hkrati postati energetsko pozitiven člen v skupnosti, da bi še dodatno zmanjšal lokalni ogljični odtis.

sustain01.jpg
bottom of page